Các chứng chỉ và con dấu đánh giá chất lượng cho đồng hồ đeo tay Thụy Sỹ

COSC, Geneva Seal, Fleurier Quality Foundation, tiêu chuẩn ISO… Các nhà sản xuất đồng hồ chứng thực sản phẩm của họ với các chứng nhận khác nhau để thể hiện cam kết về chất lượng. Các chứng nhận này đề cập đến nhiều khía cạnh của chất lượng, liên quan đến các tiêu chí khác…