Chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất thế giới – Vacheron Constantin Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication

Chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất thế giới – Vacheron Constantin Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication

Năm 2016 Vacheron Constantin công bố chiếc đồng hồ bỏ túi Vacheron Constantin 57260, chiếc đồng hồ phức tạp...

Xem ngay!