Chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất thế giới – Vacheron Constantin Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication

Năm 2016 Vacheron Constantin công bố chiếc đồng hồ bỏ túi Vacheron Constantin 57260, chiếc đồng hồ phức tạp nhất của Vacheron Constantin và cũng là chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới. Nó có quá nhiều các cơ cấu phức tạp, các chỉ báo thiên văn học, và một số cơ cấu khá…