Nguyên nhân đồng hồ cơ chết đêm, chết vặt – Cách khắc phục như thế nào?

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng đồng hồ chết đêm, chết vặt là do đồng hồ Tích cót yếu. Vậy tích cót yếu là gì? Có những nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng tích cót yếu? Có những cách nào khắc phục tình trạng tích cót yếu trên đồng…