Những kiến thức cơ bản về chức năng của đồng hồ Chronograph

Là một trong 50 thuật ngữ đồng hồ đã được giới thiệu, chức năng Chronograph là một thuật ngữ chỉ về một chức năng trong đồng hồ, và thường được coi là một chức năng khá phức tạp đặc biệt là trong đồng hồ cơ. Vậy hãy cùng bệnh viện đồng hồ tìm hiểu những điều thú…

Lịch sử phát triển đồng hồ chronograph và những mẫu đồng hồ chronograph đầu tiên

ĐỒNG HỒ CHRONOGRAPH – TRANH LUẬN BỞI NHỮNG NHÀ SƯU TẬP Khi hỏi ba nhà sưu tập đồng hồ khác nhau, những thương hiệu sản xuất đồng hồ bấm giờ tự động đầu tiên trên thế giới và bạn sẽ nhận được ba câu trả lời khác nhau. Một số người sẽ nhấn mạnh rằng…